Trwająca od ponad roku pandemia poważnie nadszarpnęła nie tylko zdrowie, ale również finanse wielu rodzin. Skutki COVID-19 w znacznym stopniu dotknęły rodziny wielodzietne. Rodzice, skupiając...